Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičius2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
Direktorius1*
Direktoriaus pavaduotojas1*
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas1*
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas71409,95
Visuomenės sveikatos specialistas, dirbantis ugdymo įstaigoje351219,65
Buhalteris1*

* - neskelbiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu.