Teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybėse:

 

Teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos stebėseną:

 

Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose:

 

Teisės aktai, reglamentuojantys duomenų rinkimą ir jų apsaugą