SVEIKATOS AKADEMIJA Padauguvoje (tai chi)

„Tai chi“, dar kitaip vadinama „meditacija judesyje“,  praktikos esmė – atsikratyti įtampos, kuri ateina iš išorės ir iš vidaus. Tai žemo intensyvumo veikla, lėti, sąmoningi judesiai, jokių svarmenų, o nauda maksimali, nes praktika sujungia daugelį kinų medicinos, filosofijos bei kovos menų aspektų. Nauda sveikatai: stiprina raumenis, didina lankstumą, moko išlaikyti...

Daugiau

SVEIKATOS AKADEMIJA Padauguvoje (mindfulness)

„Mindfulness“ užsiėmimas – tai dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Šis me­to­das ži­no­mas jau ke­lis tūks­tan­čius metų, o da­bar jis jau moks­liš­kai pa­grįs­tas ir sėk­min­gai tai­ko­mas psi­cho­lo­gi­jo­je, sie­kiant su­si­do­ro­ti su stre­su. Taip pat šis metodas tinkamas visiems, norintiems...

Daugiau

Programos „Sveika širdis – laimingas gyvenimas“ mokymai

Programa „Sveika širdis – laimingas gyvenimas“ skirta 40–65 m. amžiaus asmenims, kurie yra priskirti širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupei Mokymus sudaro 6 teoriniai-praktiniai užsiėmimai, kuriuos veda šeimos gydytojas, psichologas, mitybos specialistas ir kineziterapeutas. Pirmojo susitikimo metu su šeimos gydytoju: aptariama sveika gyvensena, jos reikšmė lėtinių neinfekcinių...

Daugiau