SVEIKATOS AKADEMIJA Ilgakiemyje (mitybos pamoka)

Maisto gamybos pamokos metu kartu su profesionalų pagalba išmoksite pasigaminti sveikatai palankius užkandžius, desertus, bei, žinoma, išgirsite pačias naujausias ir mokslu patvirtintas mitybos rekomendacijas. Užsiėmimas vyks Ilgakiemio laisvalaikio salėje.

Daugiau

SVEIKATOS AKADEMIJA Raudondvaryje (mindfulness)

„Mindfulness“ užsiėmimas – tai dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Šis me­to­das ži­no­mas jau ke­lis tūks­tan­čius metų, o da­bar jis jau moks­liš­kai pa­grįs­tas ir sėk­min­gai tai­ko­mas psi­cho­lo­gi­jo­je, sie­kiant su­si­do­ro­ti su stre­su. Taip pat šis metodas tinkamas visiems, norintiems...

Daugiau

Programos „Sveika širdis – laimingas gyvenimas“ mokymai

Programa „Sveika širdis – laimingas gyvenimas“ skirta 40–65 m. amžiaus asmenims, kurie yra priskirti širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupei Mokymus sudaro 6 teoriniai-praktiniai užsiėmimai, kuriuos veda šeimos gydytojas, psichologas, mitybos specialistas ir kineziterapeutas. Pirmojo susitikimo metu su šeimos gydytoju: aptariama sveika gyvensena, jos reikšmė lėtinių neinfekcinių...

Daugiau