Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ Nr. V-69 organizuoja privalomojo mokymo kursus:

- privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus;
- privalomuosius higienos įgūdžių mokymus.

Mokymai vyksta Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpose, adresu Instituto g. 1A, Raudondvario k. Asmenys į privalomuosius sveikatos mokymus registruojami tel.: 837209390 arba +37060098392. Atvykdami į mokymus dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Teorinių žinių testai sudaromi iš 20 klausimų. Teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu atsakoma į 70 proc. pateiktų klausimų. Praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis. Praktinės užduoties atlikimas vertinamas teigiamai teisingai atlikus pateiktą užduotį. Išlaikiusiems teorinių žinių testą ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą yra išduodamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą. Atsiskaitymas už mokymus grynaisiais.