Registracija į mokymus tel. nr. 837209390 arba +37060098392.

Šiais mokymais siekiama suteikti higienos žinių ir formuoti įgūdžius, padedančius apsaugoti gyventojų bei sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše esančių asmenų sveikatą. 

HB – privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa, skirta visiems asmenims, kuriems numatytas privalomas higienos įgūdžių mokymas.

HBB – privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys, netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai.

H1 – švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas.

H2 – socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas.

H3 – grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

H5 – sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę  įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

H10 – maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, tiesiogiai maistą tvarkantys, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais).

H11 – valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra.

Kainos:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina Eur
1 Mokymų programos, kurių kodai HB, HBB 5
2 Mokymų programos, kurių kodai H1, H2, H3, H5, H11 9
3 Mokymų programa, kurios kodas H10 12
4 Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
5 Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

 

Registracija

Įvertinkite mūsų paslaugų kokybę užpildydami žemiau esančią formą: