Registracija į mokymus tel. nr. 837209390 arba +37060098392. 

Šių mokymų tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą. 

PP – privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa, skirta asmenims, pradedantiems profesinę ar kitą veiklą.

PT – privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa.

Kainos:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina Eur
1 Mokymo programa, kurios kodas PT 8
2 Mokymo programa, kurios kodas PP 10
3 Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
4 Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

 

Registracija

Įvertinkite mūsų paslaugų kokybę užpildydami žemiau esančią formą: