Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Uždaviniai: vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną, ugdyti mokinių sveikatos gyvensenos įgūdžius, vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją. Visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.