Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizuoja mokiniams nuotolinius psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimus.

Užsiėmimų ciklą sudaro 8 nuotoliniai užsiėmimai, skirti 5-12 klasių mokiniams. Vieną užsiėmimų grupę turi sudaryti ne mažiau kaip 10 vienos klasės mokinių. Vieno užsiėmimo trukmė – 45 min.

Užsiėmimų turinys ir apimtis:

Registracija į užsiėmimų ciklą per savo ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą.