Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) -  tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

 

Kauno rajono savivaldybės ataskaitos:

Kauno rajonas 2019 m. ataskaita

Kauno rajonas 2018 m. ataskaita

Kauno rajonas 2017 m. ataskaita

Kauno rajonas 2016 m. ataskaita

 

Birštono savivaldybės ataskaitos:

Birštono savivaldybė 2019 m. ataskaita

Birštono savivaldybė 2018 m. ataskaita

Birštono savivaldybė 2017 m. ataskaita

Birštono savivaldybė 2016 m. ataskaita