PSICHIKOS SVEIKATOS GERINIMO MOKYMAI ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS 

Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia įmones registruotis į nemokamus psichikos sveikatos gerinimo mokymus įmonių darbuotojams, kurie vyks šių metų kovo–gegužės ir rugsėjo–lapkričio mėnesiais.

Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro siūlomą psichikos sveikatos gerinimo mokymų programą įmonių darbuotojams sudaro:

  • psichoemocinės būklės įmonėje ir darbuotojų psichikos sveikatos raštingumo įvertinimas, kad būtų galima nustatyti problemines psichikos sveikatos sritis, kuriose įmonės kolektyvui stinga žinių ar įgūdžių;
  • veiksmų plano sudarymas – šiame plane nurodomos priemonės, kurios padės gerinti arba panaikinti nustatytas problemines sritis;
  • mokymai programos dalyvių grupei, kurių metu aptariamos šios temos: psichikos sveikatos samprata, įtampa darbe ir jos sąveika, psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai, psichologinio smurto, persekiojimo ir kt. žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių apraiškos darbo kolektyvuose, jų prevencija, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas, organizacinės priemonės įmonės ir asmens lygmeniu, socialinė parama darbe: rizikos atpažinimas, prevencija, intervencija bei kita įmonei aktuali tematika;
  • rekomendacijų įmonei, kaip toliau savarankiškai tęsti veiklas, sudarymas.

Šios programos mokymai trunka 40 valandų, mokymų tvarkaraštį dėliojasi pati įmonė pagal savo ir programos lektorių galimybes. Programos mokymų dalyvių grupę gali sudaryti iki 20 įmonės darbuotojų.

 

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMAS