Tai nemokama pagalba rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems Kauno rajone.
Atvykimui į konsultaciją nereikalingas šeimos ar kito gydytojo siuntimas, laikomasi anonimiškumo ir konfidencialumo, nes nevykdoma registracija, tik susitariamas konsultacijos laikas. Priklausomybių konsultantai dirba tik mokslu grįstais metodais.
Pagrindiniai priklausomybės konsultantų uždaviniai:
– įvardinti ir parodyti dėl priklausomybės ar žalingo vartojimo kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams;
– motyvuoti rizikingai vartojančius alkoholį keisti žalingus gėrimo įpročius;
– motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis, jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;
– teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.

Šiuo metu priklausomybės konsultantai teikia paslaugas Ežerėlio, Zapyškio, Karmėlavos, Raudondvario, Garliavos, Vilkijos, Čekiškės ir Taurakiemio seniūnijose.

Daugiau informacijos: Ramunė Mozūraitė tel.nr.860388106

2021 m. konsultacijų grafikas