Sveikatos akademija keliasi į internetinę erdvę, dėl susiklosčiusios COVID-19 situacijos.

Užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu, pagal šiek tiek pakoreguotą planą, Jūsų lauks:

„mindfulness“ užsiėmimas – tai dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Šis me­to­das ži­no­mas jau ke­lis tūks­tan­čius metų, o da­bar jis jau moks­liš­kai pa­grįs­tas ir sėk­min­gai tai­ko­mas psi­cho­lo­gi­jo­je, sie­kiant su­si­do­ro­ti su stre­su. Taip pat šis metodas tinkamas visiems, norintiems geriau suvokti save ir savo jausmus, lavinti kūrybingumą, pagerinti darbo našumą bei bendrą gyvenimo kokybę;

sveikos mitybos pamoka, kurios metu išgirsite pačias naujausias ir mokslu patvirtintas mitybos rekomendacijas, diskutuosite apie naujausias mitybos „madas“ bei mitus;

paskaitos sveikos gyvensenos temomis:

  • paskaita „Savimasažas – priešnuodis senėjimui“, kuri skirta bet kurio amžiaus žmonėms, kurie nori jaustis puikiai. Paskaitoje bus aptarta: organizmo sistemų derinimas ir balansavimas savimasažo pagalba, lengvi ir efektyvūs būdai pagerinti kraujotaką, technikos, padedančios atsikratyti toksinių medžiagų, kvėvimo technikos, būdai atsikratyti skausmų;
  • paskaita „Vaikai ir cukrus“, kuri skirta visiems tėvams, kuriems rūpi jų vaikų mityba, koks maistas iš tiesų vaikams yra naudingas ir kaip pripratinti vaikus valgyti sveiką maistą;

psichologinio atsparumo užsiėmimai – kalbėsite apie psichologinio atsparumo stiprinimą per pozityvių savybių ugdymą, kaip dėkingumas. Bus pristatoma dėkingumo nauda bei praktikos. Pagal galimybes atliksite keletą praktinių užduočių.

 

Nuotolinių mokymų tvarkaraštis gruodžio mėn.

Registracija