Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras nuo šių metų pradeda organizuoti „Sveikatos akademiją“ bendruomenėse. „Sveikatos akademija“ truks mėnesį laiko vienoje bendruomenėje, kur kartą per savaitę vyks šios sveikatinimo veiklos:

„Mindfulness“ užsiėmimas – tai dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Šis me­to­das ži­no­mas jau ke­lis tūks­tan­čius metų, o da­bar jis jau moks­liš­kai pa­grįs­tas ir sėk­min­gai tai­ko­mas psi­cho­lo­gi­jo­je, sie­kiant su­si­do­ro­ti su stre­su. Taip pat šis metodas tinkamas visiems, norintiems geriau suvokti save ir savo jausmus, lavinti kūrybingumą, pagerinti darbo našumą bei bendrą gyvenimo kokybę;

„Tai chi“, dar kitaip vadinama „meditacija judesyje“,  praktikos esmė – atsikratyti įtampos, kuri ateina iš išorės ir iš vidaus. Tai žemo intensyvumo veikla, lėti, sąmoningi judesiai, jokių svarmenų, o nauda maksimali, nes praktika sujungia daugelį kinų medicinos, filosofijos bei kovos menų aspektų. Nauda sveikatai: stiprina raumenis, didina lankstumą, moko išlaikyti pusiausvyrą, gerina širdies ir vidaus organų darbą. Prisiliesti prie tai chi filosofijos rekomenduojama kiekvienam: pratimai tinka sportininkams, žmonėms, dirbantiems sėdimą darbą, senjorams ir tiems, kuriems reikia reabilituotis po operacijų ir traumų;

maisto gamybos pamoka, kurios metu kartu su profesionalų pagalba išmoksite pasigaminti sveikatai palankius užkandžius, desertus, bei, žinoma, išgirsite pačias naujausias ir mokslu patvirtintas mitybos rekomendacijas;

paskaitos sveikos gyvensenos temomis – paskaitos apie sveiką mitybą, atsakingą antibiotikų vartojimą bei burnos higieną.

 

Užsiėmimų tvarkaraštis Ilgakiemyje

Užsiėmimų tvarkaraštis Raudondvaryje